CURRICULUM VITAE

Uddannelsesforløb:

1982-1992: Gik i folkeskole på Tibberupskolen i Espergærde

1992-1995: Sprogligt gymnasium gennemført på Espergærde Gymnasium

1998-2003: Bachelor i Religionsvidenskab ved Københavns Universitet

 

Priser/Legater:

2006: PR-legat fra Marienborgpuljen 

2007: Arbejdslegat fra Autorkontoen

2008: Nomineret til Orla Prisen med Spiralportens Vogter

2010: Nomineret til Orla Prisen med Ryuzu Vandfaldet

2010: Arbejdslegat fra Autorkontoen

2010: Arbejdslegat fra Statens Kunstfond

2011: Nomineret til Bogslugerprisen

2011: Vandt 2. pladsen i Kulturministeriets Drengehistoriekonkurrence

2012: Arbejdslegat fra Autorkontoen

2012: Rejselegat fra Statens Kunstråd

2012: Rejselegat fra Sasakawa-fonden

2012: Nomineret til Bogslugerprisen

2014: Rejselegat fra Autorkontoen

2014: Arbejdslegat fra Statens Kunstråd

2014: 2. plads ved Niels Klim Prisen

2015: Arbejdslegat fra Statens Kunstråd

2016: Arbejdslegat fra Statens Kunstråd

2016: Rejselegat fra Autorkontoen

2017: Arbejdslegat fra Statens Kunstråd

 

Tillidserhverv:

2007-2014: Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Forfatterforening

2008- 2014: Formand for BU-gruppen i Dansk Forfatterforening.

2009- 2011: Sidder i styrelsen for København Læser

2010-2012: Suppleant i Dansk-Finsk Kunstråd

2010-2012: Valgt til suppleant i repræsentantskabet for Dansk Biblioteksforening

2010-2013: Sidder i styrelsen for “Ordet Fanger”

2011- 2014: Kassér i Dansk Forfatterforening

2011-2013: Repræsentant i Dansk Kunstnerråds skatteudvalg

2012-2018: Repræsentant i Dansk-Finsk Kunstråd

2012-2014: Valgt til repræsentantskabet for Dansk Biblioteksforening

2006-2017: Medlem af BU-styrelsen og bestyrelsen i Dansk Forfatterforening.

2017: Valgt til årets forfatter for Børnenes Ulandskalender

 

Undervisnings- og workshoperfaring:

2006: Forår, Workshop på Frederiksberg billedskole sammen med illustrator Pia Halse og billedkunstner Signe Heinesen.

2007: April. Skriveworkshop i Nepal i samarbejde med DFF og Neschild (nepalesisk 

forfatterforening).

2007: Efterår. Skriveværksted på Frederiksberg bibliotek.

2008: April. Skriveworkshop i Nepal i samarbejde med DFF og Neschild (nepalesisk 

forfatterforening).

2008: Arrangør af en international workshop på Hald med deltagende fra Nepal, Chile, Vietnam, Norge, Sverige, Finland og Danmark.

2007-2009: Undervist i at skrive på Espergærde Ungdomsskole.

2006-: Diverse foredrag og mindre workshopforløb i Danmark

2010: November. Deltager i Forfatter ping-pong i Varde Kommune

2011: Foredrag i Estland, Hapsaalu for bibliotekarer og skolelærere

2011: November. Deltager i Forfatter-ping-pong i Varde

2012: November. Deltager i Forfatter-ping-pong i Varde

2012: Foredrag i New Zealand

2012: Foredragsturne i Norge, arrangeret af Foreningen Norden

2013: Foredragsturne i Åland, arrangeret af Foreningen Norden

2013: underviste i skrivning på “Forfatterskole for unge” i Kalundborg

2012: Foredragsturne i Grønland, arrangeret af Foreningen Norden

2013/2014: Underviser på Forfatterskolen For Unge i Ringsted

2013: November. Deltager i Forfatter-ping-pong i Varde

2014/2015: Underviser på Forfatterskolen For Unge i Ringsted

2015: Februar. Deltager og holder oplæg på Beijing Bookworm literaturfestival 

2015: Juni, afholder forfatterworkshop på Hjørring Private Realskole sammen med Kristen Sonne Harild, planlagt over romanen “Eddus Drager”

2015: September/Oktober. Deltager i Forfatter-ping-pong i Varde

2015: Oktober/November. Afholder Forfatter Bootcamp i Fredericia

2016: Juni afholder forfatterworkshop på Hjørring Private Realskole sammen med Kristen Sonne Harild, planlagt over romanen “Eddus Drager”

2016: November. Afholder i Forfatter-ping-pong i Varde

2017: Februar. Researchrejse til Burkina Faso i anledning af skrivning af Børnenes U-landskalender

2017: Efterår. Foredragsturné i forbindelse med Børnenes U-landskalender