CV

Uddannelsesforløb:

1982-1992: Gik i folkeskole på Tibberupskolen i Espergærde
1992-1995: Sprogligt gymnasium gennemført på Espergærde Gymnasium
1998-2003: Bachelor i Religionsvidenskab ved Københavns Universitet

Tillidserhverv:

2007-2014: Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Forfatterforening
2021-2024: Medlem af hovedbestyrelsen i Dansk Forfatterforening
2007- 2014: Formand for BU-gruppen i Dansk Forfatterforening.
2009- 2011: Medlem af styrelsen for København Læser
2010-2012: Suppleant i Dansk-Finsk Kunstråd
2010-2012: Valgt til suppleant i repræsentantskabet for Dansk Biblioteksforening
2010-2013: Sidder i styrelsen for “Ordet Fanger”
2011- 2014: Kassér i Dansk Forfatterforening
2011-2013: Repræsentant i Dansk Kunstnerråds skatteudvalg
2012-2018: Repræsentant i Dansk-Finsk Kunstråd
2012-2014: Valgt til repræsentantskabet for Dansk Biblioteksforening
2017: Valgt til årets forfatter for Børnenes Ulandskalender
2021-2024: Formand for BU-gruppen i Dansk Forfatterforening
2023-   :Sidder i Dansk Flygtningehjælps Repræsentantsskab
2024-    : styrelsesmedlem i BU-styrelsen i Dansk Forfatterforening
2024: Medlem af Kvindelige Eventyreres Klub
2024-    : Medlem af bestyrelsen i Kvindelige Eventyreres Klub

Undervisnings- og workshoperfaring:

Jeg holder hvert år en del enkeltstående foredrag på skoler og biblioteker. Disse er ikke skrevet på denne liste.

2006: Forår, Workshop på Frederiksberg billedskole sammen med illustrator Pia Halse og billedkunstner Signe Heinesen.
2007: April. Skriveworkshop i Nepal i samarbejde med DFF og Neschild (nepalesisk forfatterforening).
2007: Efterår. Skriveværksted på Frederiksberg bibliotek.
2008: April. Skriveworkshop i Nepal i samarbejde med DFF og Neschild (nepalesisk forfatterforening).
2008: Arrangør af en international workshop på Hald med deltagende fra Nepal, Chile, Vietnam, Norge, Sverige, Finland og Danmark.
2007-2009: Undervist i at skrive på Espergærde Ungdomsskole.
2006-: Diverse foredrag og mindre workshopforløb i Danmark
2010: November. Deltager i Forfatter ping-pong i Varde Kommune
2011: Foredrag i Estland, Hapsaalu for bibliotekarer og skolelærere
2011: November. Deltager i Forfatter-ping-pong i Varde
2012: November. Deltager i Forfatter-ping-pong i Varde
2012: Foredrag i New Zealand
2012: Foredragsturne i Norge, arrangeret af Foreningen Norden
2013: Foredragsturne i Åland, arrangeret af Foreningen Norden
2013: underviste i skrivning på “Forfatterskole for unge” i Kalundborg
2012: Foredragsturne i Grønland, arrangeret af Foreningen Norden
2013/2014: Underviser på Forfatterskolen For Unge i Ringsted
2013: November. Deltager i Forfatter-ping-pong i Varde
2014/2015: Underviser på Forfatterskolen For Unge i Ringsted
2015: Februar. Deltager og holder oplæg på Beijing Bookworm literaturfestival
2015: Juni, afholder forfatterworkshop på Hjørring Private Realskole sammen med Kristen Sonne Harild, planlagt over romanen “Eddus Drager”
2015: September/Oktober. Deltager i Forfatter-ping-pong i Varde
2015: Oktober/November. Afholder Forfatter Bootcamp i Fredericia
2016: Juni afholder forfatterworkshop på Hjørring Private Realskole sammen med Kristen Sonne Harild, planlagt over romanen “Eddus Drager”
2016: November. Afholder i Forfatter-ping-pong i Varde
2017: Februar, Researchrejse til Burkina Faso i anledning af skrivning af Børnenes U-landskalender
2020: Forfatterværksted på Espergærde Ungdomsskole